Добре дошли на сайта на район “Искър”! 

Район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв. км и има население 70000 души.

На територията на района са разположени жилищните комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2, село Бусманци и застроените с еднофамилни къщи квартали „Димитър Миленков” и „Абдовица”.

 


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Приемът на първокласници за учебната 2017/2018 година в общинските училища в район „Искър“:  4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 89 ОУ „Христо Стамболски“, 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“, 68 СУ „Академик Никола Обрешков“, 69 СУ „Димитър Маринов“ и 108 СУ „Никола Беловеждов“, се извършва съгласно приетата на 23.02.2017 г. от Столичен общински съвет Система за прием на ученици в 1-ви клас в общинските училища на територията на Столична община.


Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време


 

Информация относно остра миризма на нефтопродукти в района на "Дружба 2


"ОБЯВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "ИПР за УПИ II 792,2301, КВ.5 МЕСТНОСТ- КОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА между ж.к.ДРУЖБА 1 И ж.к.ДРУЖБА 2" за създаване на пешеходна връзка


Съобщение във връзка с проведена среща в 68 СУ на 07.02.2017г.


ПОКАНА 

за информационна срещаАрхив на важни съобщения


ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2016г.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР

Инвестиционно намерение за изграждане на обект "Междуучилищен районен спортен център"

Проект "Независим живот"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РАЙОН „ИСКЪР“ УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 21.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър или от тук


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ХИЛЯДИ ИСТОРИИ И ЕДНА МЕЧТА” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА консултативен Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

ПСИХОЛОГ

 Заявления от кантидати ще се приемат от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. включително в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Заявление


Нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотатана територията на Столична община


Уважаеми госпожи и господа, собственици на жилищни сгради и апартаменти, ползватели на строителни търговски и други обекти създайте необходимата организация за предотвратяване на вредните последици във връзка с метеорологичната прогноза за силен вятър и обилни валежи:

  • Укрепване на оградни пана /платна/ високи кранове на строителните обекти;
  • Прибиране на твърди предмети /саксии/, укрепване на леки покривни конструкции на терасите на последните етажи и стопански сгради;
  • Не паркирайте в близост до големи дървета и рекламни билбордове.

В случай на пожар, авария или природно бедствие, Ви уведомяваме, че към СО - район "Искър" има пунктове за защита на населението, детайлна информация за които, може да откриете в приложения файл:

Карта на пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии


Усъвършенстване на поведението на населението след заметресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск

Допълнителна дезакаризация на зелените площи

Допълнителна дезакаризация на зелените площи...

2017-05-23
   УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         Във връзка с увеличената популация…
пълен текст ›
Строителни дейности по изграждане на пешеходна пътека

Строителни дейности по изграждане на пешеходна ...

2017-05-12
На 15.05.2017 година започват строителни дейности по изграждане на пешеходна пътека свързваща бул. „Проф. Цвтан Лазаров“ и ул. „ Капитан Димитър…
пълен текст ›
Обработка на тревните площи срещу гризачи

Обработка на тревните площи срещу гризачи...

2017-04-03
На 05 и 06. 04. 2017 г. след 4 часа сутринта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ при благоприятни метеорологични…
пълен текст ›