Добре дошли на сайта на Столична община - район “Искър”

Столичният район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв. км и има население 70000 души. На територията на района са разположени жилищните комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2, село Бусманци и застроените с еднофамилни къщи квартали „Димитър Миленков” и „Абдовица”.

научете повече


Нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотатана територията на Столична община

Важно съобщение:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 11.08.2015 г. след 20 часа ще бъде извършена допълнителна обработка на зелените площи на територията на район „Искър” срещу комари (дезинсекция) с препарат Цитрол 10/4 УЛВ . 

към обявлението 


Отмяна на втори етап за приемане на заявления за кандидат-потренители и кандидат лични асистенти


 

 OБЩЕСТВЕН ПOСРЕДНИК

на територията на Столична община

София 1000, ул. “11 Август” № 4, ет. 3, тел. 02/9873449, 02/9871341, факс: 02/9862785 ombudsman@sofia.bg, www.sofiaombudsman.bg

 

Уважаеми жители на село  Бусманци,

На 15.06.2015 г.

Общественият посредник на територията на Столична община

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

ще приема граждани в сградата на Кметството в с. Бусманци.

Приемът ще се осъществи от 9.30 до 11.30 ч.

Без предварително записване.

 

За допълнителна информация

можете да се свържете с Приемната:

Телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41; факс 02/986 27 85

www.sofiaombudsman.bg

 e-mail: ombudsman@sofia.bg

 към обявата >


Заповед на Министъра на Отбраната относно сроковете за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.


Програма "Зелена София" 2015 г.


Важно съобщение:

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ПЪРВИ ЕТАП  - 10 работни дни от стартиране на проект „Нови възможности за грижа“от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. вкл.

Процедура за подаване на заявления от кандидат-потребителите за ползване на услугата "Личен асистент" – САМО НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

1.  Целеви групи

Кандидати за ползване на услугата „личен асистент” са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Самотно живеещи тежко болни лица;
 • Семейства на деца, с увреждания.

 

2.  Подаване на заявления от кандидат-потребителите

Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга подават заявление по настоящ адрес в общината (района) - партньор по Проекта. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент (Приложение № 1).

Заявленията на лица, поставени под пълно запрещение и на деца се подават и подписват от законния им представител.

Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение се подписват от лицето и от попечителят им.

При подаване на заявлението кандидат-потребителят или неговият законен представител декларират, че:

 • Посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка;
 • Съгласен е да допусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения;
 • Към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата).

Към заявлението се прилагат следните документи: 

 •  документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 •  документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
 •  експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 •  удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 •  заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
 • други документи

В заявлението кандидат-потребителят посочва имената на предпочитаните от него лични асистенти, в случай, че бъде включен като потребител на услугата по Проекта.

Документите ще се приемат в стая 306 и стая 307 на район „Искър“

Приложение 1

Приложение 1А

Приложение 6

Списък с класирани кандидати

Списък на класираните потребители

 

Важно съобщение:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

НА 25.03.2015 ГОД..ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ГР. СОФИЯ

Кампанията ще се проведе от 25.03. до 09.04. под надслов“Великденско почистване на града ни“и от 16.05. до 22.05. под надслов „За едно по-чисто лято“

Информация


 

Важно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  СХЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В РАЙОН „ИСКЪР

Схема

Становище на ЦМГ за промяна на маршрутите


Важна информация във връзка с актуализиране на избирателните списъци​


"Софийска вода“ АД отстранява авария на промишлен водопровод столичния квартал “Дружба“ 


Уважаеми госпожи и господа, собственици на жилищни сгради и апартаменти, ползватели на строителни търговски и други обекти създайте необходимата организация за предотвратяване на вредните последици във връзка с метеорологичната прогноза за силен вятър и обилни валежи:

 • Укрепване на оградни пана /платна/ високи кранове на строителните обекти;
 • Прибиране на твърди предмети /саксии/, укрепване на леки покривни конструкции на терасите на последните етажи и стопански сгради;
 • Не паркирайте в близост до големи дървета и рекламни билбордове.

В случай на пожар, авария или природно бедствие, Ви уведомяваме, че към СО - район "Искър" има пунктове за защита на населението, детайлна информация за които, може да откриете в приложения файл:

Карта на пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии


Усъвършенстване на поведението на населението след заметресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск

Обработка на зелени площи срещу комари

Обработка на зелени площи срещу комари...

2015-08-10
На 11 .0 8 .201 5 г. след 20 часа ще бъде извършена допълнителна обработка на зелените площи на територията на район „Искър” срещу комари…
пълен текст ›
Прекъсване на водоснабдяването на 16.07.2015 г.

Прекъсване на водоснабдяването на 16.07.2015 г....

2015-07-10
Уведомяваме ви, че ще има прекъсване на водоснабдяването на 16.07.2015 г. от 09 часа до 21 часа в ,,Дружба 1 " 
пълен текст ›
Oбработка на зелените площи срещу бълхи

Oбработка на зелените площи срещу бълхи...

2015-07-07
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,            Уведомявам Ви, че на 11.07.2015г. (събота) от 03:00ч. ще започне обработка на…
пълен текст ›