Добре дошли на сайта на район “Искър”!

Район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв. км и има население 70000 души.

На територията на района са разположени жилищните комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2, село Бусманци и застроените с еднофамилни къщи квартали „Димитър Миленков” и „Абдовица”.

Важни съобщения

Архив на важни съобщения


Проект "Независим живот"

Нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотатана територията на Столична община


Заповед на Министъра на Отбраната относно сроковете за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.


Програма "Зелена София" 2015 г.


Уважаеми госпожи и господа, собственици на жилищни сгради и апартаменти, ползватели на строителни търговски и други обекти създайте необходимата организация за предотвратяване на вредните последици във връзка с метеорологичната прогноза за силен вятър и обилни валежи:

  • Укрепване на оградни пана /платна/ високи кранове на строителните обекти;
  • Прибиране на твърди предмети /саксии/, укрепване на леки покривни конструкции на терасите на последните етажи и стопански сгради;
  • Не паркирайте в близост до големи дървета и рекламни билбордове.

В случай на пожар, авария или природно бедствие, Ви уведомяваме, че към СО - район "Искър" има пунктове за защита на населението, детайлна информация за които, може да откриете в приложения файл:

Карта на пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии


Усъвършенстване на поведението на населението след заметресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск

ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ - НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ - НЕДВИЖ...

2015-11-30
В срок до 02.12.2015 г. в Дирекция "Бюро по труда" се подават проектни предложения по Национална програма "КЛИО". Пълния комплект за…
пълен текст ›
Заявки по схема "Младежка заетост" на ОП РЧР

Заявки по схема "Младежка заетост" на ОП РЧР...

2015-11-26
ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР На 31.12.2015 г. изтича срокът за приемането на заявки по схема "Младежка заетост" на ОП РЧР. Информация за…
пълен текст ›
Подмяна на уличен водопровод по ул. „Татарски път“

Подмяна на уличен водопровод по ул. „Татарски п...

2015-11-09
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 09.11.2015 г. „Софийска вода“ АД планира да започне подмяна на уличен водопровод по ул. „Татарски…
пълен текст ›