Добре дошли на сайта на район “Искър”! 

Район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв. км и има население 70000 души.

На територията на района са разположени жилищните комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2, село Бусманци и застроените с еднофамилни къщи квартали „Димитър Миленков” и „Абдовица”.


 

Важни съобщения

Покана за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища

2020-01-24
Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17…
пълен текст ›

Съобщения

2019-11-04

Съобщение

2019-09-26

Съобщение

2019-09-26

Съобщение за одобряване на проект за ИПРЗ и ПИУР м. "Цариградско шосе-Караулката"

2019-09-10

Съобщение

2019-08-30
С Решение №550 по Протокол №80, т.36 от 25.07.2019г. на СОС се одобрява ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул.…
пълен текст ›

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

2019-08-13
РАЙОН „ИСКЪР“ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата…
пълен текст ›

Доклад от комисия назначена със Заповед № РИС19-РД91-59/31.05.2019 г. на кмета на СО-район „Искър“ във връзка с обществено обсъждане от 10.06.2019 г.

2019-06-28
ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м.…
пълен текст ›

Обява за обществено обсъждане

2019-05-28
ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м.…
пълен текст ›

Обява за обществено обсъждане

2019-05-28
ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе–Караулката“: заличавана на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения


Кампания на Столична община за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво

виж повеже


Временна организация на движението

Във връзка с въстановяване на пътната настилка на ул. "Димитър Пешев" в участъка от бул. "Цариградско шосе" до ул. "Обиколна" се въвежда временна организация на движението от 08:00 часа на 09.09.2017г. до 24:00 часа на 12.09.2017г. по следня маршрут -  бул. "Цариградско шосе" - бул. "Копенхаген" - ул."Обиколна" - ул. "Димитър Пешев".

скица


Представяне на инвестиционно проучване и проектиране на открит обект-площадка за фитнес


Информация за частен терен до блокове
121, 122, 15, 17 и 19


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Приемът на първокласници за учебната 2017/2018 година в общинските училища в район „Искър“:  4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 89 ОУ „Христо Стамболски“, 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“, 68 СУ „Академик Никола Обрешков“, 69 СУ „Димитър Маринов“ и 108 СУ „Никола Беловеждов“, се извършва съгласно приетата на 23.02.2017 г. от Столичен общински съвет Система за прием на ученици в 1-ви клас в общинските училища на територията на Столична община.


 

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време


 

Информация относно остра миризма на нефтопродукти в района на "Дружба 2


"ОБЯВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "ИПР за УПИ II 792,2301, КВ.5 МЕСТНОСТ- КОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА между ж.к.ДРУЖБА 1 И ж.к.ДРУЖБА 2" за създаване на пешеходна връзка

 


Съобщение във връзка с проведена среща в 68 СУ на 07.02.2017г.


 

ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2016г.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР

Инвестиционно намерение за изграждане на обект "Междуучилищен районен спортен център"

Проект "Независим живот"


 

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

            Столична община - район „Искър“ има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по проект „Хиляди истории и една мечта“ с бенефициент Столична община - район „Искър“, договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11.00 часа в Дом на културата „Искър“, с адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №23.

Целта е, чрез провеждане на информационното събитие, да се отчетат дейностите по проекта, постигнатите индикатори и резултати.

Участие в пресконференцията ще вземат ръководството на район „Искър“, екипа за организация и управление на проекта, и се очаква да присъстват представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, граждани и заинтересовани лица.

 

С уважение,

Томислав Назърски

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ на район „Искър“

И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РАЙОН „ИСКЪР“ УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 21.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър или от тук


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ХИЛЯДИ ИСТОРИИ И ЕДНА МЕЧТА” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА консултативен Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

ПСИХОЛОГ

 Заявления от кантидати ще се приемат от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. включително в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Заявление


Нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотатана територията на Столична община


Уважаеми госпожи и господа, собственици на жилищни сгради и апартаменти, ползватели на строителни търговски и други обекти създайте необходимата организация за предотвратяване на вредните последици във връзка с метеорологичната прогноза за силен вятър и обилни валежи:

  • Укрепване на оградни пана /платна/ високи кранове на строителните обекти;
  • Прибиране на твърди предмети /саксии/, укрепване на леки покривни конструкции на терасите на последните етажи и стопански сгради;
  • Не паркирайте в близост до големи дървета и рекламни билбордове.

В случай на пожар, авария или природно бедствие, Ви уведомяваме, че към СО - район "Искър" има пунктове за защита на населението, детайлна информация за които, може да откриете в приложения файл:

Карта на пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии


Усъвършенстване на поведението на населението след заметресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск

Обработки на тревните площи срещу насекоми, акари и гризачи.

Обработки на тревните площи срещу насекоми, ака...

2019-10-16
В изпълнение на предписанията на Регионална здравна инспекция- София за провеждане на задължителни годишни обработки ви уведомявам, че на 19.10. (събота) с начало 8.30…
пълен текст ›
Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу бълхи (дезинсекция)

Oбработка на зелените площи на територията на р...

2019-07-17
На 19.07. (петък) с начало 3.00 часа сутринта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу бълхи (дезинсекция). За…
пълен текст ›
Mобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

Mобилен пункт за разделно събиране на опасни от...

2019-07-11
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“, На 12. 07. 2019 год. (петък) от 8,30 до 11,30 ч. южно от  сградата на районната…
пълен текст ›