Добре дошли на сайта на район “Искър”! 

Район „Искър” е разположен в източната част на столицата на площ 25,6 кв. км и има население 70000 души.

На територията на района са разположени жилищните комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2, село Бусманци и застроените с еднофамилни къщи квартали „Димитър Миленков” и „Абдовица”.


 

Важни съобщения

Аварийни работи на топлопровод от ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

2018-12-04
Аварийни работи на топлопровод от ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД обекти: 1. ж.к."Дружба 1ч" до блок 167- зелена площ; 2. ж.к."Дружба 1ч" до блок 70, ул. "5084" - улично платно;      
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-10-08
На 07 и 08 октомври 2018г. е извършено премахване на тополи, попадащи на територията на спортна площадка и на алея към детска площадка в парка при 108-мо СОУ. Теренът е общинска собственост. Дърветата са саморасли в асфалта и в оградата на спортната площадка, със суховършия, заболявания и са…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-05-23
​  СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10; 979 07 11   СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми съграждани,     …
пълен текст ›

Покана за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП

2018-05-08
Покана за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП / План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул.…
пълен текст ›

Заповед

2018-05-08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2018-05-04
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10 Дв бр. 37/04.05.2018 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е   СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-02-22
Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпили множество сигнали в администрацията на Район "Искър"-СО за извършване на сеч на тополи в територии, в близост до моста за с. Бусманци и река Искър ви уведомявам: В Столична община е постъпила информация от ТП Държавно горско…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения


Временна организация на движението

Във връзка с въстановяване на пътната настилка на ул. "Димитър Пешев" в участъка от бул. "Цариградско шосе" до ул. "Обиколна" се въвежда временна организация на движението от 08:00 часа на 09.09.2017г. до 24:00 часа на 12.09.2017г. по следня маршрут -  бул. "Цариградско шосе" - бул. "Копенхаген" - ул."Обиколна" - ул. "Димитър Пешев".

скица


Представяне на инвестиционно проучване и проектиране на открит обект-площадка за фитнес


Информация за частен терен до блокове
121, 122, 15, 17 и 19


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Приемът на първокласници за учебната 2017/2018 година в общинските училища в район „Искър“:  4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 89 ОУ „Христо Стамболски“, 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“, 68 СУ „Академик Никола Обрешков“, 69 СУ „Димитър Маринов“ и 108 СУ „Никола Беловеждов“, се извършва съгласно приетата на 23.02.2017 г. от Столичен общински съвет Система за прием на ученици в 1-ви клас в общинските училища на територията на Столична община.


 

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време


 

Информация относно остра миризма на нефтопродукти в района на "Дружба 2


"ОБЯВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "ИПР за УПИ II 792,2301, КВ.5 МЕСТНОСТ- КОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА между ж.к.ДРУЖБА 1 И ж.к.ДРУЖБА 2" за създаване на пешеходна връзка

 


Съобщение във връзка с проведена среща в 68 СУ на 07.02.2017г.


 

ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ 2016г.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР

Инвестиционно намерение за изграждане на обект "Междуучилищен районен спортен център"

Проект "Независим живот"


 

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

            Столична община - район „Искър“ има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по проект „Хиляди истории и една мечта“ с бенефициент Столична община - район „Искър“, договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11.00 часа в Дом на културата „Искър“, с адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №23.

Целта е, чрез провеждане на информационното събитие, да се отчетат дейностите по проекта, постигнатите индикатори и резултати.

Участие в пресконференцията ще вземат ръководството на район „Искър“, екипа за организация и управление на проекта, и се очаква да присъстват представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, граждани и заинтересовани лица.

 

С уважение,

Томислав Назърски

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ на район „Искър“

И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РАЙОН „ИСКЪР“ УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 21.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър или от тук


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ХИЛЯДИ ИСТОРИИ И ЕДНА МЕЧТА” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА консултативен Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

ПСИХОЛОГ

 Заявления от кантидати ще се приемат от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. включително в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Заявление


Нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотатана територията на Столична община


Уважаеми госпожи и господа, собственици на жилищни сгради и апартаменти, ползватели на строителни търговски и други обекти създайте необходимата организация за предотвратяване на вредните последици във връзка с метеорологичната прогноза за силен вятър и обилни валежи:

  • Укрепване на оградни пана /платна/ високи кранове на строителните обекти;
  • Прибиране на твърди предмети /саксии/, укрепване на леки покривни конструкции на терасите на последните етажи и стопански сгради;
  • Не паркирайте в близост до големи дървета и рекламни билбордове.

В случай на пожар, авария или природно бедствие, Ви уведомяваме, че към СО - район "Искър" има пунктове за защита на населението, детайлна информация за които, може да откриете в приложения файл:

Карта на пунктовете за защита на населението при бедствия и аварии


Усъвършенстване на поведението на населението след заметресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск

Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ

Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ...

2018-04-13
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         Във връзка с увеличената популация на кърлежи в…
пълен текст ›
Обработка на зелените площи  срещу КЪРЛЕЖИ

Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ...

2017-09-12
На 14. 09. 2017 г. след 4 часа сутринта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ при благоприятни метеорологични…
пълен текст ›
Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари

Oбработка на зелените площи на територията на р...

2017-07-07
Уведомявамe Ви, че на 10.07.2017г. срещу 11.07.2017г. от 23:30ч. ще започне обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари…
пълен текст ›