Администрация на район "Искър"

Работно време на администрацията: 08:30 ч. до 17:00 ч.
Обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Работно време на Центъра за административно и информационно обслужване на граждани: от 08:30 ч. до 17:00 ч. без обедна почивка

Разгледайте също: