Oбразци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.:

Всички образци може да видите и изтеглите от ТУК


Електронни административни услуги за граждани за Избори за народни предствители 04.04.2021 г.:

Oбучение на секционните избирателни комисии

Предварителни избирателни списъци - част ІІ

Предварителни избирателни списъци - част І

За допълнителни справки и електронни услуги моля посетете следния адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта можете: 

  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
  • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Заповед на Кмета на со за определяне на местата на агитационните материали

Уведомление за консултации в район "Искър"

Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на номерата на избирателните секции

Граници на избирателните секции и адреси

Съобщение

Заповед за утвърждаване местата на обявяване на избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите за народни представители

График за раздаването на бюлетините и другите книжа и материали