Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари

2017-07-07
Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари
Уведомявамe Ви, че на 10.07.2017г. срещу 11.07.2017г. от 23:30ч. ще започне обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари (дезинсекция) при подходящи метереологични условия.
пълен текст ›

Разполагане на мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

2017-07-05
Разполагане на мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         На 14. 07. 2017 год. (петък) от 8,30 до 11,30 ч. южно от  сградата на районната администрация на район „Искър“СО – ул. „Кръстю Пастухов“ № 18…
пълен текст ›

Обработка срещу бълхи

2017-06-29
Обработка срещу бълхи
На 29.06. (ЧЕТВЪРТЪК) ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу бълхи (дезинсекция) с препарат „ЦИТРОЛ ФОРТЕ ВП“- концентрация 0.2 % работен разтвор  с помощта на моторна пръскачка при благоприятни метеорологични условия. За…
пълен текст ›

Допълнителна дезакаризация на зелените площи

2017-05-23
Допълнителна дезакаризация на зелените площи
   УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         Във връзка с увеличената популация на кърлежи в района на 16. 05. 2017 г. беше извършена допълнителна дезакаризация на зелените площи на територията на ж.к.…
пълен текст ›

Строителни дейности по изграждане на пешеходна пътека

2017-05-12
Строителни дейности по изграждане на пешеходна пътека
На 15.05.2017 година започват строителни дейности по изграждане на пешеходна пътека свързваща бул. „Проф. Цвтан Лазаров“ и ул. „ Капитан Димитър Списаревски“ – западен тротоар на проектоулица по план за регулация от осова точка 613 през о.т. 612, 611, 610 до о.т. 609…
пълен текст ›