Mобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

2019-07-11
Mобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,

На 12. 07. 2019 год. (петък) от 8,30 до 11,30 ч. южно от  сградата на районната администрация на район „Искър“СО – ул. „Кръстю Пастухов“ № 18 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Основни групи опасни отпадъци:

-живак и живакосъдържащи уреди

-лакове и бояджийски материали

-домакински препарати, химикали

-мастила и замърсени опаковки

-фармацевтични продукти

 

Телефон за въпроси и заявки за приемане от адрес: 0700 11 750

в работни дни от 9,00 до 18,00 ч.