Обработки на тревните площи срещу насекоми, акари и гризачи.

2019-03-28
Обработки на тревните площи срещу насекоми, акари и гризачи.
    УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“, На 25.03.2019 г. беше извършена обработка на водните площи на територията на СО район „Искър“ срещу ларви на комари с препарат „Димилин 2 ТБ“ под контрола на експерт от Столична…
пълен текст ›

Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ

2018-04-13
Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         Във връзка с увеличената популация на кърлежи в района на 17. 04. 2018 г./ вторник/ след 4 часа сутринта ще бъде извършена дезакаризация на зелените площи на територията на район…
пълен текст ›

Обработка на зелените площи срещу КЪРЛЕЖИ

2017-09-12
Обработка на зелените площи  срещу КЪРЛЕЖИ
На 14. 09. 2017 г. след 4 часа сутринта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ при благоприятни метеорологични условия срещу КЪРЛЕЖИ чрез разпръскване с помощта на моторна пръскачка на  препарат „Бандит 10 ЕВ“ и срещу ГРИЗАЧИ …
пълен текст ›

Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари

2017-07-07
Oбработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари
Уведомявамe Ви, че на 10.07.2017г. срещу 11.07.2017г. от 23:30ч. ще започне обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу комари (дезинсекция) при подходящи метереологични условия.
пълен текст ›

Разполагане на мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

2017-07-05
Разполагане на мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,         На 14. 07. 2017 год. (петък) от 8,30 до 11,30 ч. южно от  сградата на районната администрация на район „Искър“СО – ул. „Кръстю Пастухов“ № 18…
пълен текст ›