Контакти

Столична община - район "Искър"  

Адрес:   Република България , гр. София , п.к. 1592,
                жк. "Дружба" 1 , бул. Кръстю Пастухов" № 18 

Тел.:       (02) 979 13 10; (02) 979 07 11
Факс:      (02) 872-20-62
E-mail:    info@raioniskar.bg
Фейсбук страница: 
Местни данъци и такси "Искър" 
Тел.: 02/904 1276, 02/904 1278, 02/904 1279
E-mail:    s.spasova@sofia.bg
Кметство Бусманци

Адрес:   пл."Елин Пелин" № 1 , с. Бусманци, п.к. 1520
Тел.:       (02) 973 83 92


Длъжности Имена Телефони
Кмет Ивайло Цеков
kmet@raioniskar.bg
 
Заместник-кмет нж. Любен Тончев 02/ 979-12-00

Заместник-кмет

д-р инж. Петър Моллов

02/ 979-07-22

Заместинк-кмет

Секретар на район

инж. Юлияна Качарова

Магдалена Чалъкова 

02/978-49-45

02/ 979-13-03

Приемна инж. Иванка Янчева 02/ 979-13-66
Главен архитект арх. Теодора Донкова-Сарафова 02/ 979-05-38
Началник отдел "Контрол по строителството"

инж. Меглена Клечерова-Тончева

02/979-07-05

Отдел "Благоустройство и екология"

Слава Калева, Сийка Терзиева

979-07-08

Главен счетоводител Анна Ширца

02/979-05-42

Финансов контрольор Тодор Гюрджийски 02/ 979-07-03
Началник отдел "Инженерна инфраструктура  и строителство" инж. Тодор Милушев 02/ 979-14-68
Началник отдел "Управление на общинската собственост и търговската дейност " Даниела Цветкова

 

02/ 979-07-12
Началник отдел "Образование, култура и социални дейности" Милена Хаджийска 02/ 979-05-58
Началник отдел  "Административно и информационно обслужване" Тодорка Илиева 02/ 978-30-27
ВрИД Началник отдел "Правно нормативно обслужване" Марио Пешев

02/ 979-07-09

Началник отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси Валя Стоянова

02/979-08-34

Началник отдел "ОМбП и обществен ред" Стефко Радилов 02/ 979-05-64
Секретар на МКБППМН Людмила Стоева 02/ 979-07-39
Кмет на кметство Бусманци Калоян Стойнов

02/ 973-83-92

busmantsi@raioniskar.bg


Деловодство

тел.: (02) 979 07 37
delovodstvo@raioniskar.bg

ЕСГРАОН

тел.: (02) 979 07 40
esgraon@raioniskar.bg

Столичен инспекторат към район "Искър" www.inspectorat-so.org
   


 Форма за директна връзка

E-mail за обратна връзка
Вашето име
Вашето запитване