Ваканция в район «Искър»

2017-07-12
Ваканция в район «Искър»

От 3 до 7 юли 2017 г. район «Искър» реализира проект по програма «Ваканция» на Столична община.  Проектът беше насочен към дейности и инициативи свързани със свободното време на деца и ученици през лятната ваканция.

Шестнайсет участници на възраст от 12 г. до 18 г. от които и ученици от ромския етнос се включиха в ателие, в което чрез различни дейности се създадоха условия за взаимно опознаване и създаване на атмосфера на толерантност и разбирателство.

В рамките на пет дни организирахме посещение до Музея на София с цел опознаване миналото и настоящето на града. Посетихме Народното събрание и Президентството, институциите, които са символ на държавността.

Участниците в проекта се срещнаха с Теодор Евдокимов студент от ромски произход ВТУ «Св.св. Кирил и Методий» - филиал Враца, специалност «Предучилищна и начална училищна педагогика». Теодор представи своята лична история – предизвикателствата и трудностите с които се е сблъскал, как ги е преодолял, за да сбъдне мечтата си да стане студент. Участие в срещата взе и друг ромски студент Ташко Кирилов, който в момента учи във ВТУ специалност «История», както и Миглена Йорданова – ромски медиатор.

Организирахме и културно-развлекателно посещение на парк «Врана».

Участниците получиха награди –  книги, тениски, шапки и раници с логото на «София – Европейска столица на спорта 2018 г.»