Иновационен лагер в 108 СУ

2017-11-22
Иновационен лагер в 108 СУ

На 14.11.2017 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе иновационен лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт България, като част от серия инициативи на училището в рамките на Световната седмица по предприемачество от 13 до 19 ноември 2017 г. Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл. Иновационният лагер е нов образователен подход, който мотивира млади хора на възраст  от 15 до 19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа. 

Ученици от 10.  до 12. клас взеха участие в инициативата. Разпределени в пет отбора, в рамките на четири  часа разискваха и генерираха идеи, за да предложат решения на казуса: „Как искам да изглежда градът на моите мечти”. Разполагаха единствено с достъп до компютри, интернет и съветите на ментори – г-ца Виктория Радева от ДАБ и г-н Димитър Неков, преподавател и инвеститор.

Събитието уважиха  представители на местната власт и лично  г-н Ивайло Цеков, кмет на район Искър, председателят на училищното настоятелство, ръководството на 108 СУ, родители, учители и ученици.

Презентациите с решения бяха представени на сцена пред тричленно жури в състав:

  1. Милена Хаджийска – н-к отдел „Образование, култура и социални дейности” в район Искър
  2. Людмила Стоева – секретар на МКБППМН, район Искър
  3. Кирилка Ангелова – Еventteam

Всички участници получиха сертификати, а отличените отбори – грамоти.

Координатор на събитието: старши учител Ели Руменова