Втори конкурс за есе, разказ или стихотворение, посветени на навършването на 145 години от гибелта на Васил Левски

2018-02-12
Втори конкурс за есе, разказ или стихотворение, посветени на  навършването на 145  години  от гибелта на Васил Левски

 

ВТОРИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА  НАВЪРШВАНЕТО НА 145  ГОДИНИ  ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ  

 

„СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА”

ПОДТЕМИ ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ – СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА” И „КАК ИДЕИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЗА „СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА”  МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ДНЕС”

 

ПО ПОВОД  НАВЪРШВАНЕТО НА 145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1926”, С. БУСМАНЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА НЕГОВИЯ ЖИВОТ И ДЕЛО.

В КОНКУРСА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, КАТО УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДВЕ ГРУПИ – ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО 18Г. И ВЪЗРАСТНИ.

КОНКУРСЪТ Е ЯВЕН. НЕОБХОДИМО Е УЧАСТНИЦИТЕ ДА ПРИЛОЖАТ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТЕКСТОВЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПИСАНА КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ, ДАННИ ЗА УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО УЧАТ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СИ ИЗЯВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТУАЛЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ МЕЙЛ, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.

 ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ДО 3 СТИХОТВОРЕНИЯ ИЛИ 1  ЕСЕ И 1 ПРОЗАИЧНА ТВОРБА.

ОБЕМЪТ НА РАЗКАЗИТЕ И ЕСЕТАТА НЕ БИВА ДА НАДВИШАВА 3 МАШИНОПИСНИ СТРАНИЦИ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, PT 12, РАЗРЕДКА 1, 5. ПРИЕМАТ СЕ И ТВОРБИ В РЪКОПИС, ЧЕТЛИВО НАПИСАНИ.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 15.02.2018 Г.

 ЗАГЛАВИЯТА НА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1926” ВЪВ ФЕЙСБУК НА 18.02.2017 Г.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА В СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ НА 19.02.2018 Г.  С  КНИГИ  ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КАКТО И С ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ.

 ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: КАНЦЕЛАРИЯ НА НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1926”, С. БУСМАНЦИ, ЕЛИСАВЕТА НЕНЧЕВА, МОБ. ТЕЛ. 0889063002, ИЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ФЕЙСБУК.