Обработка на водните площи на територията на район „Искър“ срещу ларви на комари

2018-04-03
Обработка на водните площи на територията на район „Искър“ срещу ларви на комари

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „ИСКЪР“,

На 02.03.2018 г. ще бъде извършена ларвицидна обработка на водните площи на територията на район „Искър“ срещу ларви на комари с препарат „Димилин 2 ТБ“.