Спортен празник 2018 г. - "Живей активно в Дружба"

2018-05-14
Спортен празник 2018 г. - "Живей активно в Дружба"

В парк „Езерото“ в жк. „Дружба“-1 на 12 май 2018 г. от 10.30 ч., се проведе спортен празник, в който се включиха над 200 ученици на възраст от 8 до 18 години от ОУ и СУ в района.

 Проектът е насочен към популяризиране ролята на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот сред учениците от училищата на територията на район „Искър“.

Проектът е разработен в съответствие с Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт 2012-2020 г. и Програмата за изпълнението на общинската стратегия и е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“