Световен ден за опазване на околната среда

2018-06-07
Световен ден за опазване на околната среда

Къщички за птици подарихме от Сдружение "Дружба-София на детските градини в район "Искър" на днешния Световен ден за опазване на околната среда.
Надяваме се децата на района да споделят желанието ни да опазваме средата, в която живеем. Да започнем, като създадем дом за птичките в дворовете на детските градини и заедно да се учим да пазим и обичаме природата.
Къщичките са изработени от естествена дървесина и импрегнирани за защита от вредители. Предназначени са за малки птички - домашно врабче, горска зидарка, чинка, голям, син, черен или дългоопашат синигер, червеногръдка, щиглец и др. Вярваме и се надяваме те да населят къщичките и да гнездят спокойно в тях.
Благодарим на директорите на градините, които с готовност и желание подкрепиха инициативата ни!