Откриване на нова интерактивна площадка за обучение по "Безопасност на движението по пътищата"

2018-06-12
Откриване на нова интерактивна площадка за обучение по "Безопасност на движението по пътищата"

На 11 юни тържествено се откри новата интерактивна площадка за обучение по „Безопасност на движението по пътищата“. Проектът се финансира със средства от Столична община по „Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение“, Приоритетна област 1

В церемонията по откриването участваха, ученици от първи до седми клас, представители на Район "Искър" учители и представители на ръководството на 68.СУ. Учениците пяха много песни, танцуваха, участваха във викторина и отговаряха на гатанки. Участниците трябваше да покажат знания и умения, свързани с безопасността на движението. Всички ученици бяха разделени на групи: пешеходци, колоездачи и управляващи тротинетки. Заедно със своите превозни средства, водачите преминаха по съответните обозначения на площадката като спазваха  правилата за движение.