Делото на народните будители е живо !

2018-11-01
Делото на народните будители е живо !

На 30.10.2018г., сутринта, в актовата зала на 163.ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"  се проведе тържество по случай Денят на народните будители. В присъствието на всички ученици и  много родители -гости на тържеството, в залата оттекнаха имената на Пайсий Хилендарски, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Неофит Бозвели и други. В приветсвието по случай празника г-жа Венета Петкова, старши учител по БЕЛ,  подчерта заслугата на народните будители за съхраняване на българското самосъзнание за народност.  Силата и волята на възрожденските и съвременните учители минава през водещата мисия за обучение и възпитание на достойни хора, за събуждане на любовта към всичко " българско и родно ". 

В музикалния поздрав от вокалните групи  на 163.ОУ, с ръководител г-н Светлин Спасов, прозвучаха 2 песни :

„Химн на 163.ОУ“ и „Песен за народните будители“.  Стихотворения по повод на празника изпълниха Ивайла Стаменова от 7а и  Александра  Емилова от 7б.

Нека пребъде делото на народните ни будители!