Обновяване на парк „Езерото“ в район „Искър“

2019-06-10
 Обновяване на парк „Езерото“ в район „Искър“

 

Паркът до езерото в ж.к. „Дружба“ предстои да бъде обновен.
Проектът планира да бъдат изградени нови детски площадки в съответствие с условията за безопасна игра на открито, създаване на зона за спорт и фитнес, както и площадка за разходка и игра на кучета. Обновяването включва и оформянето на пространството към понтона, като център за провеждане на районни събития с разполагане на амфитеатрални места за посетителите и частично възстановяване на асфалтовата настилка.
Детските площадки за игра в западната част на парка към бул. “Кръстю Пастухов“ ще включват съоръжения за игра на деца, както за най-малките - от 0-3 г. (с приблизителна площ - 300 кв.м. и 7 съоръжения), така и за по-големите - от 3 -12 г. (с игрална площ - 400 кв.м. и 7 съоръжения).
На терена за спорт и фитнес на открито е предвидено да бъдат монтирани 6 спортни съоръжения върху площ от 500 кв.м в източна част на парка до църква „Св. преп. Наум Охридски“.
За разходка на домашните любимци в проекта е заложена площ от около 800 кв.м., а за да бъде играта им пълноценна - 8 съоръжения. Площадката ще бъде разположена в североизточната част на парка.
Проектът предвижда и на мястото, на което ежегодно във водите на езерото се хвърля кръста на Богоявление, да се изгради терен с амфитеатрално разположени места за сядане на обща площ около 600 кв.м. В тази част ще бъде изградено и парково осветление.
За обновяването на парк „Езерото“ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, като възложител е Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“.