Програмата на Столична община – „Зелена София“ през 2019 г. и тази година район „Искър“

2019-08-05
Програмата на Столична община – „Зелена София“ през 2019 г. и тази година район „Искър“

Нови 39 междублокови пространства и локални градини в район „Искър“ ще бъдат озеленени и облагородени с паркова мебел по проекти, одобрени по програмата на Столична община – „Зелена София“ през 2019 г. И този година район „Искър“ е с най-много кандидатстващи по програмата от всички райони в София и съответно – най-много одобрени проекти. Така от старта на „Зелена София“ през 2011 г., до днес, общо 213 места в район „Искър“ станаха или предстои да станат до края на 2019 г., още по-зелени и още по-красиви.
На одобрените по програмата проекти Столична община предоставя посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и други.
С доброволен труд бенефициентите по програмата имат свободата да разгърнат творчески идеи и да вложат получените материали на местата, за които са кандидатствали и са били одобрени по „Зелена София“ - зелени пространства около блоковете, зони за отдих и социално общуване.
Право на участие имат етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
Районната администрация благодари на гражданите и неправителствения сектор, с чието активното участие в програмата район „Искър“ продължава да става все по-зелен, а местата край блоковете ни – все по-приятни за отдих и раздумка. Изразяваме и огромната си признателност към неуморната работа на общинския съветник Lorita Radeva - председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда към Столичния общински съвет, с чиято помощ бе проведена разяснителна информационна кампания, с която желаещите да бъдат одобрени по програмата бяха подпомогнати в подготовката на документи за кандидатстване.