Извършване на дезакаризация

2019-09-10
Извършване на дезакаризация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „ИСКЪР“,

В изпълнение на предписанията на Регионална здравна инспекция- София за провеждане на задължителни годишни обработки ви уведомявам, че на 11.09. (сряда) с начало 5.00 часа сутринта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър“ срещу кърлежи. За извършената дезакаризация ще бъдат поставени предупредителни табели.