Обновена детска площадка в район „Искър“

2020-02-04
Обновена детска площадка в район „Искър“

Детската площадка в парка до сградата на районната администрация „Искър“ в ж.к. „Дружба-1“ е изцяло обновена – с подменена ударопоглъщаща каучукова настилка, предпазваща от наранявания при евентуално падане и нови съоръжения за игра.
 Площадката е изградена от Дирекция "Зелена система", която стопанисва и извършва инвестиционен контрол на обектите от зелената система в София. Изграждането й е резултат от системната работа на Столична община за създаване на безопасни условия за игра на открито за децата.
На територията на район „Искър“ за последните четири години бяха реконструирани и изградени над 30 детски площадки.
 Извън плановите дейности за ремонти, регулярно се извършва контрол на детските площадки и съоръженията и при необходимост се предприемат ремонти или премахване на опасни съоръжения. Сигнали, свързани с детските площадки може да подавате на https://www.sofia.bg/signal или да изпратите имейл на адрес info@raioniskar.bg.