От утре,25 март, хората от социалната кухня ще получават храната по домовете си

2020-03-24
От утре,25 март, хората от социалната кухня ще получават храната по домовете си

Във връзка с необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за по-добра превенция на потребителите по проект „Осигуряване на топъл обяд“ на Столична община, Ви уведомяваме, че храната за петте дни от седмицата ще се приготвя и доставя от кетъринг фирми по домовете на хората.

От утре, 25 март,  храната за хората в район „Искър“ ще бъде осигурявана съответно в понеделник, сряда и петък на посочените в районната администрация ареси.

Столична община сключи Допълнително споразумение №6 към договор BG05FMOP001-3.002-0040-C06  за изменение с ръководителя на управляващия орган на оперативна програма за храни към Агенцията за социално подпомагане.