МОН разпространи изискванията за мерките при възстановяване на приема на деца в детските градини и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

2020-05-20
МОН разпространи изискванията за мерките при възстановяване на приема на деца в детските градини и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

МОН разпространи изискванията за мерките при възстановяване на приема на деца в детските градини и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите.


 Министърът на образованието обръща внимание на необходимостта родителите да бъдат добре информирани за рисковете, преди да вземат решение за връщане на детето в детско заведение. В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла.


Вижте подробна информация и формуляра за съгласие тук: