Представяне на проект за поставяне на имена на улици в кв. "Димитър Миленков"

2020-06-26
Представяне на проект за поставяне на имена на улици в кв. "Димитър Миленков"

На информационна среща  бе представен проект, разработен от районната администрация във връзка с предложение на инициативен комитет за поставяне на имена на улици в кв. „Димитър Миленков“.


Кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков, зам. - кметът Петър Моллов и жители на кв. „Д. Миленков“ обсъдиха заедно конкретни предложения по проекта.  Зам.-кметът Петър Моллов представи обширна презентация със скица на разпределението на улиците, както и подробна биографична справка за всяко име на предлаганите улици. 


На срещата бе прието решението всички допълнителни предложения да бъдат внесени в едномесечен срок до 23 юли писмено в деловодството на районната администрация „Искър“ на бул. „Кръстю Пастухов“ 18, както и на имейл на адрес: info@raioniskar.bg.
След разглеждане на препоръките, проектът ще бъде внесен в Столичен общински съвет за разглеждане. 
Районната администрация създаде необходимата организация публичното представяне на проекта  да се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания..


Тук можете да разгледате предложенията за поставяне на имена на улици в кв. „Димитър Миленков“