До 20 август притежателите на стари отоплителни устройства могат да кандидатстват за подмяната им

2020-06-30
До 20 август притежателите на стари отоплителни устройства могат да кандидатстват за подмяната им

„До 20 август притежателите на стари отоплителни устройства на дърва и въглища в София могат да кандидатстват за подмяната им с по-екологични алтернативи (свързване към централно отопление на ТЕЦ или отопление на природен газ, електричество или пелети) в районните администрации.

Три броя безплатни климатици, без значение от мощността им, три радиатора или топловъздушна камина на пелети  могат да получат всички кандидати по проект за подмяна на старите отоплителни уреди с алтернативни възможности.  Освен доставка, уредите от висок клас ще бъдат монтирани и обслужвани гаранционно в рамките на две години.

Това са само малка част от възможностите, които бяха разяснени на  информационната среща по проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

На информационната среща,  присъстваха зам.-кметът на район „Искър“ Любен Тончев, Емилия Стойнова, началник отдел „Въздух“ в Столична община, както и експерти инженери от СО, които представиха допълнителни подробности, свързани с възможностите за кандидатстване и  оформянето на документите.

Всички собственици на жилища, които имат стари отоплителни устройства на дърва и въглища в София могат да подадат формуляр за кандидатстване всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа в сградата на районна администрация „Искър“ на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Поканата за кандидатстване не се отнася до жителите на кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци, които са включени в друга програма за подмяна на отоплителни уреди по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE 17 IPE/BG/000012 – LIFE IP Clean Air).

Втората допълнителна информационна среща за жителите на район „Искър“  ще се проведе в петък, 3 юли, от 18 часа, в ОКИ-Дом на културата „Искър“, на която експерти специалисти отново ще отговарят на всички въпроси, свързани с проекта.

 

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление:
можете да видите тук