Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен пред сградата на районната администрация "Искър"

2020-07-09
Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен пред сградата на районната администрация "Искър"
Жителите на район „Искър“ ще имат възможност да изхвърлят опасните отпадъци от домовете си в петък, 10 юли в Мобилния събирателен пункт, който ще бъде разположен на бул. „Кръстю Пастухов“ 18. Разположението на Мобилния събирателен пункт е по предварително утвърден от Столична община Годишен график.
От 8:30 часа до 11:30 часа безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни без луминесцентни лампи
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.
Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.
За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци можете да позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.
 
„БалБок Инженеринг" АД, 1504 София, бул. "Васил Левски" 118, тел: 02/944 1905; факс: 02/944 1907. http://www.balbok.com