65. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" получи волейболни, баскетболни и футболни топки от МКБППМН

2020-10-09
65. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" получи волейболни, баскетболни и футболни топки от МКБППМН

 65. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ получи волейболни, футболни, баскетболни и хандбални топки днес от името на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков, който е председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Наградите бяха връчени от зам. кмета г-н Petar Mollov по време на спортния празник на училището. С предоставените подаръци за учениците Местната комисия продължава своята кампания в подкрепа на пълноценна физическа и двигателна активност, както и в насърчаването и развитие на въображението и творческата мисъл на учениците в район "Искър". Кампанията сартира в началото на учебната година с подаръци за 163. ОУ „Черноризец Храбър“ и ще продължи в училищата в района през цялата учебна 2020/2021 година.