Приемът за граждани при кмета и администрацията на район "Искър" временно се преустановява

2020-10-28
Приемът за граждани при кмета и администрацията на район "Искър" временно се преустановява

Уважаеми съграждани, във връзка с усложнената епидемична обстановка и запазване на здравето на хората, временно се преустановява приемното време с граждани при кмета и администрацията на район „Искър“.


Молим всички желаещи да отправят своите запитвания на електронната поща info@raioniskar.bg или kmet@raioniskar.bg.

Информираме Ви, че достъпът до сградата ще се осъществява само при неотложна необходимост при съответния установен ред за повишаване сигурността и ограничаване на разпространението на вируса.

При необходимост от консултация със служител може да се свържете на следните служебни телефони