Готова е новата площадка в ж.к. "Дружба-2"

2021-01-13
Готова е новата площадка в ж.к. "Дружба-2"

Вече е готова поредната обновена площадка в район "Искър", която осигурява ново красиво пространство за игра на децата до тригодишна възраст. Тя се намира до блок 206 в ж.к. „Дружба-2“. Изграждането на нови площадки е един от важните приоритети в работата на кмета на района Ивайло Цеков.
 

Новата площадка е изцяло съобразно с всички критерии и разпоредби на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Тя е оборудвана с нови люлки, пързалка, има голям пясъчник, както и пейки за отдих. Върху терените е положена ударопоглъщаща каучукова настилка, предпазваща от наранявания при евентуално падане. Работата по обновяването на площадката завърши в края на миналата година
 

Вече над 40 са обновените и ремонтирани детски площадки в Район Искър - Столична община – в ж.к. „Дружба – 1“, ж.к. „Дружба-2“, в с. Бусманци, кв. „Абдовица“ и кв. „Димитър Миленков“.