Девет излезли от употреба автомобли бяха репатрирани от територията на район "Искър"

2021-02-18
Девет излезли от употреба автомобли бяха репатрирани от територията на район "Искър"
Продължават регулярните акции по принудително репатриране на излезли от употреба стари моторни превозни средства на територията на район „Искър“. Девет стари автомобила, намиращи се в ж.к. „Дружба-1“ и ж.к. „Дружба-2“ бяха репатрирани вчера.
От началото на годината до момента служителите на районната администрация „Искър“ са стикирали и изготвили констативни протоколи на 24 автомобила, като през миналата година техния брой наброява 167,а 44 авомобили са репатрирани.
Дейността по принудителното преместване и репатриране на автомобили в центрове за разкомплектоване се осъществява по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.
Гражданите могат да подават сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Искър“ на емайл info@raioniskar.bg