Народният представител Валентин Радев направи дарение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда и една мечта“ и на Консултативния кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните родители

2021-02-18
Народният представител Валентин Радев направи дарение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда и една мечта“ и на Консултативния кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните родители
Народният представител от 44-тото Народно събрание и зам.-председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност г-н Валентин Радев, по повод днешния Ден на спонтанните жестове на доброта, дари на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда и една мечта“ и на Консултативния кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните родители, който функционира към Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните бактерицидни лампи и лични предпазни средства за подпомагане на безопасното ползване на двете институции от техните ползватели и здравословни условия на труд на работещите в тях.

„Неведнъж съм ставал свидетел на усърдността, с която творят добро в помощ на нуждаещи се служителите от екипите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районната администрация „Искър“ и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда и една мечта“ в ж.к. „Дружба -1“. Затова днес, когато международната общност отбелязва Деня на спонтанните актове на доброта, искам да изразя своята споделена грижа и съпричастност, като се надявам тя да бъде в помощ на ползвателите на Центъра за социална рехабилитация „Хиляда и една мечта“ и на Консултативния кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните родители, който функционира към МКБППМН“, каза народният представител.

Г-н Радев пожела здраве на ползвателите на услугите и на служителите на двата центъра, които работят усърдно децата ни да живеят в един по-добър и приветлив свят. От името на кмета на район „Искър“ и председател на МКБППМН, зам.-кметът на район „Искър“ Петър Моллов благодари на г-н Радев за подкрепата и също пожела на него и на центровете добротата да обединява усилията на всички в ползотворна работа за децата на района.