Започва обновяване на две детски площадки в "Дружба-2"

2021-04-02
Започва обновяване на две детски площадки в "Дружба-2"

Започва реконструкцията и цялостното обновяване на две детски площадки  в междублоковото пространство на 214., 215. и 216. блок в ж.к. „Дружба-2“.  


На площадките за деца на възраст от 0 г. до 3 г. и от 3 г. до 12 г ще бъдат поставени нови съоръжения, строителните работи включват ремонт и подмяна на парковата мебел, както и допълнително обогатяване на декоративната растителност.  Настилката в зоната на площадките ще  бъде подменена с разливна ударопоглъщаща, предпазваща от наранявания при евентуално падане. 


Проектът предвижда темата на площадката за малките да бъде морска и джунгла – за по-големите. Ще бъдат поставени и две нови тенис маси. В зоната на детските площадки ще бъдат поставени и съоръжения, подходящи за деца в неравностойно положение.  Двете рехабилитирани  площадки ще бъдат съобразени с изискванията, заложени в Наредба №1 за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра.


Изграждането на нови площадки е един от важните приоритети в работата на кмета на района Ивайло Цеков. През последните години над 40 на брой са обновените и ремонтирани детски площадки в  ж.к. „Дружба – 1“, ж.к. „Дружба-2“, в с. Бусманци, кв. „Абдовица“ и кв. „Димитър Миленков“.