Продължават онлайн консултации с психолози към Местната комисия за борба срещу престъпленията на малолетни и непълнолетни

2021-04-07
Продължават онлайн консултации с психолози към Местната комисия за борба срещу престъпленията на малолетни и непълнолетни

 

Продължават онлайн консултациите със специалисти психолози към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по актуални теми, свързани с последствията от епидемиологичната обстановка.

Как да се справим с безпокойството, как да съхраним емоционалното си здраве в условията на пандемия или как да посрещнем трудностите на децата от липсата на общуване с връстници и намалени социални контакти са само част от въпросите, които можете да задавате към нашите специалисти. Съвместната ни работа започна още през миналата година и ние Ви благодарим, че ни потърсихте и ни се доверихте!

Връзката със специалистите ще става на телефон и чрез имейл. Консултациите са безплатни при гарантирана професионална тайна и доверителност.
Всички деца, ученици и родители от район „Искър“, които имат нужда могат да се свърже с:
Диана Циркова – психотерапевт, dianatsirkova@yahoo.com и на тел. 0886341394

Александра Ангелкова -  психолог, Alexandra_angelakova@abv.bg и на тел. 0899114299
Константин Милчев – психолог, konstantin.milchev@gmail.com