06
септември

Организиране на изложба и беседа по повод Деня на съединението на Княжество България и Източна Румелия

Организиране на изложба и беседа по повод Деня на съединението на Княжество България и Източна Румелия
пълен текст ›
18
септември

Конкурс за есе и литературно произведение по повод Независимостта на България

Конкурс за есе и литературно произведение по повод Независимостта на България
пълен текст ›
01
октомври

Международен ден на възрастните хора – среща-концерт

Международен ден на възрастните хора – среща-концерт
пълен текст ›
01
октомври

Есенни фолклорни традиции.Организиране на демонстрации на традиционни обредни практики,ястия и др.

Есенни фолклорни традиции.Организиране на демонстрации на традиционни обредни практики,ястия и др.
пълен текст ›