ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31
май
начало: 31 май 2018 18:30ч.
край: 31 май 2018 22:30ч.
място: Сграда на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС18-РД09-31/15.05.2018Г. на Кмета на район „Искър” на 31.05.2018 г. от 18:30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3 ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС,  за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Материали и допълнителна информация може да намерите, тук.