Инвестиционно предложение

17.06.2019
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Обява войнишки длъжности

17.06.2019

Обява за оркестранти

17.06.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

05.06.2019

Инвестиционно предложение

27.05.2019
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Обяви за конкурси

23.05.2019

Заповед за изземване

22.05.2019

Конкурс за войнишки длъжности

10.05.2019

Архив "Обявления и заповеди"