Обява за вакантна длъжност за СКС

09.10.2019
Обява за вакантна длъжност за СКС, военно формирование 54630 – Бургас
пълен текст ›

Обява за провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП

01.10.2019
Обява за провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП – ИПР, ПР, ПРЗ и ПП за трасе на отливен канал клон 412 за обект: “Изграждане на ВиК мрежа на с.Бусманци на територията на район „Искър“ и район „Слатина“, съгласно Заповед №РИС19-РД56-156/26.09.2019г.…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

30.09.2019
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Заповед на Кмета на СО за определяне на местата на агитационните материали

25.09.2019
Заповед на Кмета на со за определяне на местата на агитационните материали …
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

24.09.2019
На основание чл. 62а, ал .3 от Закона за водите, район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от: Тръбен…
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

20.09.2019
На основание чл. 62а, ал .3 от Закона за водите, район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно промяна на параметрите в издадено разрешително за водовземане от подземни води от: Тръбен кладенец…
пълен текст ›

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурс за длъжността "юрисконсулт".

03.09.2019

Обява

02.09.2019
Министерство на труда и социалната политика набира проектни предложения за кампания 2019 по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ и Компонент 2 „Лична мобилност“ на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност в периода 21.08.2019-30.09.2019г.…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"