ЗАПОВЕД No ОХ - 62

03.02.2020
Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
пълен текст ›

Обява за конкурс за матроски (войнишки) длъжности във Военноморските сили

03.02.2020
ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
пълен текст ›

Увеличава се броят на обслужващите коли по автобусна линия № 14

31.01.2020
    Във връзка с прекратяване обслужването на Допълнителна маршрутна линия 35 ( с.Кривина до ЖК. „Люлин-1“)  от частната фирма превозвач, Столична община с цел защита на публичния интерес е предприела спрешни мерки за недопускане нарушаване на транспортната услуга в…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД за „Преустройство на приемно-предавателна стация № 1150“

28.01.2020
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД за „Преустройство на приемно-предавателна стация № 1490“

27.01.2020
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

23.01.2020
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Вакантна длъжност в Националната гвардейска част

21.01.2020
Обявяване на вакантна длъжност в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

16.01.2020
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"