Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост

14.03.2019

чл.46 от ЗОС

07.03.2019

Рещение № 94 от 14.02.2019 г

27.02.2019

Вакантни офицерски длъжности за Централно военно окръжие

18.02.2019

Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“

13.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Район „Искър“ - Столична община ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ   Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“, както следва: 1. Квалифицирани работници за работа с моторни резачки и храсторези 2. Общи работници …
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

31.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради блок 1,2,3 и…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

31.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

30.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Базова станция с честотен обхват 900-2100MHz“ на „А1…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"