Обява на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във ВВМУ Н.Й.Вапцаров - гр. Варна

16.01.2018

Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Националната гвардейска част - гр. София

16.01.2018

инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност"

05.01.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП  за    "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за "Базова станция SOF1923.A000"TAL"

04.01.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП  за   "Базова станция SOF1923.A000"TAL"с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел" ЕАД намираща се в сграда…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част"

22.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за    "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част и изгребна яма за отпадни битови води.   "  …
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води"

22.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води- чрез съществуващ кладенец на обект Бензиностанция "ЕКО",обект 1085-…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение ИП за изграждане на инженерна инфраструктура "Външно ел. захранване с кабели

18.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на инженерна инфраструктура  "Външно ел. захранване с кабели Ср.Н.-20kVи нов трафопост 400kVA/20/0,4kV.сградно водопроводно и…
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба

14.12.2017

Архив "Обявления и заповеди"