уведомление за ИП " Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение на данни"

11.04.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС  СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Многофункционална сграда "АВИГЕЯ" с апартаменти,ателиета,магазини,кафе-аперитив,паркоместа,подземни гаражи и спортна площадка в УПИ I -2676,2677

11.04.2018
На основание чл.6,ал10,т.1от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на   "Многофункционална сграда "АВИГЕЯ" с апартаменти,ателиета,магазини,кафе-аперитив,паркоместа,подземни гаражи и спортна…
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост

26.03.2018

Kонкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместно командване на силите

21.03.2018

чл.65 ЗОС

19.03.2018

чл.46 ЗОС

14.03.2018

заповед

14.03.2018

Приложение №1 към Решение 88 по протокол 48 на СОС от 22.02.18г.

12.03.2018

Архив "Обявления и заповеди"