Инвестиционно предложение за изграждане на промишлена сграда

02.10.2017
1.На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на промишлена сграда с до 100 служители, в която да се подготвят…
пълен текст ›

Обява на конкурс за войнишки длъжности във формирования на Сухопътните войски

26.09.2017

Заповеди по чл. 65 от ЗОС относно бл. 5, ап. 25 и бл. 34, ап. 41

26.09.2017

Инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец“

11.09.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на шахтов кладенец“ в ПИ с идентификатор 68134.1504.1574, кв. 9…
пълен текст ›

Заповеди по чл. 46 и чл. 65 от ЗОС.

04.09.2017

Инвестиционно предложение за: „Обществено- обслужваща сграда“ с местоположение : УПИ VІ-1693, кв. 505, м. „Дружба – разширение“

31.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:   „Обществено- обслужваща сграда“ с местоположение : УПИ…
пълен текст ›

Обява за конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

25.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от военновъздушните сили

16.08.2017

Архив "Обявления и заповеди"