Инвестиционно намерение

10.12.2018
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:  „Цех за производство на кашони, административна сграда и…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

30.11.2018
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Изграждане на ел. Захранване CpH- 20 Kv от същ. ЖР стълб и нов единичен…
пълен текст ›

Войнишки длъжности във ВВС

30.11.2018

Зaповеди на министъра на отбраната

28.11.2018

Инвестиционно намерение

27.11.2018
На основание чл. 6 ал. 10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на…
пълен текст ›

Годишна актуализация на картотечни преписки

23.11.2018

Обява на ВМС

31.10.2018

Mинистерска заповед за вакантни длъжности в Централно военно окръжие

31.10.2018

Архив "Обявления и заповеди"