Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от военновъздушните сили

16.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

15.08.2017

Инвестиционно предложение за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1502.727

14.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1502.727  от…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Базова станция № 1964 върху покрива на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1500.2450.3"

11.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на Базова станция № 1964 върху покрива на сграда, находяща се в ПИ с…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и модернизация на Леярно производство

08.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Реконструкция и модернизация на Леярно производство: Прекратяване работата на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на склад, пристройка и надстройка на съществуваща обществена сграда – етапно изпълнение по чл. 152, ал.2 от ЗУТ, намираща се в УПИ XXVI-1165, 1500 – за офис и търговски обекти

19.07.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на склад, пристройка и надстройка на съществуваща…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: "ТРЪБЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЕКТ:“СЕРВИЗНО-ТЪРГОВСКА БАЗА“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 39791.1437.75, С.КРИВИНА, РАЙОН ИСКЪР, СО."

17.07.2017
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: ТРЪБЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА…
пълен текст ›

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

11.07.2017

Архив "Обявления и заповеди"