Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост за осъществяване на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на СО-район „Искър”

22.04.2019

Инвестиционно намерение

10.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Обособяване, съгласно архитектурен проект на съществуващ склад в помещение за…
пълен текст ›

Длъжности в Стационарната КИС

08.04.2019

Войнишки длъжности в Бригада "Специални сили"

08.04.2019

Инвестиционно намерение

05.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Надстройка на един етаж на съществуваща офис сграда “ в ПИ с…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

02.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Разширение на Спортен център – преустройство и реконструкция на площи на…
пълен текст ›

Националната гвардейска част-вакантни длъжности

01.04.2019

Конкурс - Главен специалист „Административно и информационно обслужване“

01.04.2019
Район „Искър“ - Столична община  търси да назначи служител на длъжност  Главен специалист „Административно и информационно обслужване“  в отдел „Административно и информационно обслужване“
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"