Обява за две оицерски длъжности

16.09.2020
О Б Я В А   за провеждане на конкурс за заемане на две офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 08.12.2020г. до…
пълен текст ›

Обява за оркестранти

08.09.2020
О Б Я В А за оркестранти на военна служба в  Представителния и военните духови  оркестри.  
пълен текст ›

Обява за войнишки длъжности

01.09.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина    1. Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на…
пълен текст ›

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

17.08.2020
На основание чл. 6 ал. 9, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за третиране на отпадъци от…
пълен текст ›

Обява

14.08.2020
Обява за празнична украса и временни информационни елементи
пълен текст ›

О Б Я В А

04.08.2020
  Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търно
пълен текст ›

Класиране на кандидатите в конкурса за началник на отдел "Правно-нормативно обслужване"

24.07.2020

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Националната гвардейска част – гр. София

15.07.2020
 О Б Я В А за  провеждане на конкурс за войнишки  длъжности  в Националната гвардейска  част – гр. София  
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"