Вакантни длъжности в НВУ "В. Левски"

18.10.2018

Обява за вакантни войнишки длъжности за СКС

15.10.2018

Заповед

08.10.2018
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на  земеделски земи /ЗСПЗЗ/. Разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи /ниви/ в  Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София град между  ползвателите както следва в…
пълен текст ›

Публичен регистър на декларации

04.10.2018

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост

25.09.2018

О Б Я В А на ВМС

07.09.2018

Вакантна длъжност за офицер

03.09.2018

Обява на Командира на Сухопътни войски на основание заповед на Министъра на отбраната №ОХ-673/14.08.2018 г. с всички приложения за всички обявени вакантни места в София и в страната.

03.09.2018

Архив "Обявления и заповеди"