Обява за конкурс за войнишки длъжности във формирования на Сухопътните войски

14.12.2017

Заповеди по чл. 46 от ЗОП

12.12.2017

инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на СВО и СКО"

12.12.2017
На основание чл.4, ал. 3 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на СВО и СКО на УПИ VI-270 кв. 6 и комуникационна връзка между  ж.к Дружба I и Дружба II район "Искър" гр. София"…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за "Базова станция SOF1923.A000"TAL"

11.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС) СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за  "Базова станция …
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП от" Информикс Груп"АД за "Външно ел. захранване"

11.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху  околната среда ( ОВОС) СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП от" Информикс Груп"АД за "Външно ел. захранване с…
пълен текст ›

Заповеди по чл. 46 от ЗОП

30.11.2017

Заповеди по чл. 65 от ЗОС

30.11.2017

Документи за актуализация на картотека

30.11.2017

Архив "Обявления и заповеди"