Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

18.10.2021
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура…
пълен текст ›

Съобщение за изготвен ПУП ж.к. Дружба 2, кв. 9, по чл. 16 от ЗУТ

12.10.2021

Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опак

13.09.2021
Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за…
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

02.09.2021
  На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане №…
пълен текст ›

Уведомления за поставяне на стикер за доброволно преместване на ИУМПС

01.09.2021
Уведомления за поставяне на стикер за доброволно преместване на ИУМПС
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част

24.08.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   Виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

30.07.2021
СЪОБЩЕНИЯ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"