Уведомление за инвестиционно предложение от " Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София

21.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "секретар" в Район "Искър" 21.06.2018 г.

21.06.2018

Уведомление за ИП от "ЛИДЛ България"

20.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост

20.06.2018

Уведомление за ИП от "Химтекс" ООД

19.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти

14.06.2018

Уведомление за инвестиционно предложение от "Тобо Прес" ЕООД

11.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ОБСЪЖДАНЕ ОТ СОФИЙСКА ВОДА

28.05.2018

Архив "Обявления и заповеди"