Заповеди по чл. 65 от ЗОС относно бл. 5, ап. 25 и бл. 34, ап. 41

26.09.2017

Инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец“

11.09.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на шахтов кладенец“ в ПИ с идентификатор 68134.1504.1574, кв. 9…
пълен текст ›

Заповеди по чл. 46 и чл. 65 от ЗОС.

04.09.2017

Инвестиционно предложение за: „Обществено- обслужваща сграда“ с местоположение : УПИ VІ-1693, кв. 505, м. „Дружба – разширение“

31.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:   „Обществено- обслужваща сграда“ с местоположение : УПИ…
пълен текст ›

Обява за конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

25.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от военновъздушните сили

16.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

15.08.2017

Инвестиционно предложение за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1502.727

14.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.1502.727  от…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"