Инвестиционно предложение ИП за "Почистване на речното корито на река Искър ,в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при Летище София".

01.03.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Почистване на речното корито на река Искър ,в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Издаване на разрешително за водовземане от подземни води на нови водовземни съоръжения чрез тръбен кладенец “ТК Бала Консулт, Искър, София“

27.02.2018
На основание чл.62 а,  ал. 1 от Закона за водите район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:   „Издаване на разрешително за водовземане от подземни води на  нови водовземни съоръжения чрез тръбен кладенец “ТК Бала Консулт,…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на автосервиз и изгребна яма в УПИ VI- 488, ПИ 07106.1430.488, кв.33, м.кв. Абдовица,район " Искър",община Столична".

26.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за     "Изграждане на автосервиз и изгребна яма в УПИ VI- 488, ПИ 07106.1430.488, кв.33, м.кв. Абдовица,район " Искър",община…
пълен текст ›

чл.65 от ЗОС

21.02.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20kV

15.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за    "Реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20kV "Стопанство"от възлова станция "Искър"в УПИ…
пълен текст ›

Набиране на кандидати желаещи да получат начална военна подготовка

15.02.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район "

09.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за  "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район " Искър",община…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на капацитета на производствена линия Б на площадката на " София Мед"АД"в поземлен имот

07.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на   "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"