Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

27.10.2015

Инвестиционно намерение за: „Уличен водопровод ф160-ПЕВП по бул.”Цветан Лазаров” от водопровод ф110-ПЕВП до СВО на УПИ XX-963 с L=74m (О.Т.577 –О.Т.594 – О.Т.593 – О.Т.592)”, находящо се от връзка с новоизграден водопровод ф110-ПЕВП от ул.”Обиколна” по се

19.10.2015

Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път от км 35+180 до км 38+ 400 и от км 38+ 400 до км 41+ 100"

13.10.2015

Kонкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

07.10.2015

Конкурс за комплектуване на вакантни длъжности, изискващи старшински военни звания в Представителния духов оркестър на Военноморските сили

07.10.2015

Инвестиционно намерение от "София Мед" АД за: „Сгъваем склад за съхранение на дървени опаковки“

07.10.2015

Предстояща обработка на зелени площи срещу кърлежи и гризачи

30.09.2015

Инвестиционно намерение от Столична община за: "Почистване на речното корито на река Искър за осигуряване пропускна способност от 120м3/сек, в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при "Летище

29.09.2015

Архив "Обявления и заповеди"