Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

28.04.2016

Инвестиционно намерение за изграждане на обект "Междуучилищен районен спортен център"

28.04.2016

чл.65 от ЗОС

27.04.2016

Инвестиционното предложение на „Хаглайтнер Хигиене България“ ЕООД за изграждане на обект: „Складово-логистичен център и два броя тръбни кладенци за ползване на подземна вода за добив на геотермална енергия“ в ПИ с идентификатор 68134.1503.1163/УПИ VII -31

22.04.2016

Инвестиционното предложение на „Първа инвестиционна банка“ АД за изграждане на обект: „Офиси, хотел, магазини, техн. сервиз, чисто производство, склад, подземен гараж и трафопост“ в УПИ-III 37,66, кв. 4а, м. НПЗ „Искър-север II част“, район „Искър“, гр.

22.04.2016

Инвестиционното предложение на „Първа инвестиционна банка“ АД за изграждане на обект: „Офиси, магазини и подземен гараж“ в УПИ-V 72, кв. 3а, м. НПЗ „Искър-север II част“, район „Искър“, гр. София.

22.04.2016

Инвестиционното предложение на „Първа инвестиционна банка“ АД за изграждане на обект: „Офиси, хотел, магазини, техн. сервиз, чисто производство, склад, подземен гараж и трафопост“ в УПИ-I 71,81, кв. 4а, м. НПЗ „Искър-север II част“, район „Искър“, гр. Соф

22.04.2016

Инвестиционното предложение на „Първа инвестиционна банка“ АД за изграждане на обект: „Офиси, магазини и подземен гараж“ в УПИ II-85, кв. 23 а, м. НПЗ „Искър-север II част“, район „Искър“, гр. София.

22.04.2016

Архив "Обявления и заповеди"