Конкурс за войнишки длъжности

10.05.2019

Длъжности в Сухопътни войски

10.05.2019

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:

02.05.2019
 „Уличен водопровод ф 160 мм. ПЕ по улица „Капитан Симеон Петров“, / О.Т.60-О.Т.59-О.Т.58- О.Т.56/ с начало: връзка от уличен водопровод ф 300 мм. етернит, находящ се по улица „Ген. Борис Ганев“ по улицата в югоизточна посока до О.Т.56 / бъдещо СВО за УПИ ІІІ-…
пълен текст ›

Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост за осъществяване на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на СО-район „Искър”

22.04.2019

Инвестиционно намерение

10.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Обособяване, съгласно архитектурен проект на съществуващ склад в помещение за…
пълен текст ›

Длъжности в Стационарната КИС

08.04.2019

Войнишки длъжности в Бригада "Специални сили"

08.04.2019

Инвестиционно намерение

05.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Надстройка на един етаж на съществуваща офис сграда “ в ПИ с…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"