Инвестиционно предложение за: „Линия за горещо покалаяване на ленти от мед и медни сплави"

29.11.2017
На основание чл. 6 ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Линия за горещо покалаяване на ленти от мед и медни сплави“ в…
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за офицер във военно формирование 46430-София от Съвместно командване на силите

28.11.2017

Обява на конкурс за войници във военни формирования на Военновъздушните сили

28.11.2017

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригагада Специални сили в гарнизон Пловдив

24.11.2017

Инвестиционно предложение за ЗАЛА ЗА ФИТНЕС

23.11.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС  СО район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „ЗАЛА ЗА ФИТНЕС на кота -3.65 към Спортен център – вътрешно…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за обособяване на част от съществуваща площадка за дейности по съхраняване на негодни за употреба батерии и акомулатори

23.11.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Обособяване на част от съществуваща площадка за дейности по съхраняване на…
пълен текст ›

Инвестиционни предложения

21.11.2017
На основание чл.62 а,  ал. 1 от Закона за водите район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: 1.„Издаване  на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения „ТК Златна панега бетон- гара Искър,…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

17.11.2017
На основание чл.62 а,  ал. 1 от Закона за водите район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „ Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения чрез Тръбен кладенец „ТК Емпер, Искър,…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"