Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности от състава на ВВС

25.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

23.05.2018

Уведомление за инвестиционно предложение от " Мобилтел"ЕАД

22.05.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Оптична кабелна линия НПЗ Искър -Абдовица - Бусманци - Казичене".           …
пълен текст ›

Уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ управление, НПЗ Искър, гр. София"

22.05.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС                                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ…
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурсза войнишки длъжности за приемане на военна служба в състава на Сухопътните войски

21.05.2018

Уведомление за ИП " Жилищна сграда с ПГ в УПИ IX -1391 в ПИ с идентификатор 68134.1504.2427 кв. 505, м. Дружба разширение ( ул. Обиколна ). район "Искър", Столична община".

18.05.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Жилищна сграда с ПГ в УПИ IX -1391 в ПИ с…
пълен текст ›

Уведомление за ИП " Смесена сграда с офиси, обществено обслужване, жилища и ПГ в УПИ VII-1692 - " За обществено обслужване и ПГ" (ПИ с идентификатор 68134,1504,2425). м. Дружба разширение ( ул. Обиколна ). район "Искър", Столична община"

18.05.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Смесена сграда с офиси, обществено обслужване, жилища и ПГ в УПИ VII-1692 - " За обществено обслужване…
пълен текст ›

Обявление за обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“

14.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"