Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и модернизация на Леярно производство

08.08.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Реконструкция и модернизация на Леярно производство: Прекратяване работата на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на склад, пристройка и надстройка на съществуваща обществена сграда – етапно изпълнение по чл. 152, ал.2 от ЗУТ, намираща се в УПИ XXVI-1165, 1500 – за офис и търговски обекти

19.07.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на склад, пристройка и надстройка на съществуваща…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: "ТРЪБЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЕКТ:“СЕРВИЗНО-ТЪРГОВСКА БАЗА“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 39791.1437.75, С.КРИВИНА, РАЙОН ИСКЪР, СО."

17.07.2017
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: ТРЪБЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА…
пълен текст ›

ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

11.07.2017

Инвестиционно предложение за: „АВТОЦЕНТЪР С АВТОМИВКА, АВТОСЕРВИЗ, ПУНКТ ЗА ГТП, МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ, КАФЕ, ОФИСИ И СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“

07.07.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „АВТОЦЕНТЪР С АВТОМИВКА, АВТОСЕРВИЗ, ПУНКТ ЗА ГТП, МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ, КАФЕ,…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Склад за резервни авточасти”

07.07.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Склад за резервни авточасти” в поземлен имот с идентификатор…
пълен текст ›

ОБЯВА за конкурс за приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския духов оркестър и военни духови оркестри на СВ и ВМС

07.07.2017

Заповеди по чл. 46 и чл. 65 от ЗОС.

03.07.2017

Архив "Обявления и заповеди"