Инвестиционно намерение

27.11.2018
На основание чл. 6 ал. 10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Рециклиране на строителни отпадъци на промишлената площадка на…
пълен текст ›

Обява на ВМС

31.10.2018

Mинистерска заповед за вакантни длъжности в Централно военно окръжие

31.10.2018

Вакантни длъжности в НВУ "В. Левски"

18.10.2018

Обява за вакантни войнишки длъжности за СКС

15.10.2018

Публичен регистър на декларации

04.10.2018

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост

25.09.2018

О Б Я В А на ВМС

07.09.2018

Архив "Обявления и заповеди"