Инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia"

07.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на  "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia" с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел"ЕАД" на сграда с…
пълен текст ›

Обява за конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военноморските сили

07.02.2018

Обява на вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във Централно военно окръжие

07.02.2018

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10(десет) години на част от недвижим имот - частна общинска собственост

29.01.2018

Обява на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във ВВМУ Н.Й.Вапцаров - гр. Варна

16.01.2018

Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Националната гвардейска част - гр. София

16.01.2018

инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност"

05.01.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП  за    "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за "Базова станция SOF1923.A000"TAL"

04.01.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП  за   "Базова станция SOF1923.A000"TAL"с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел" ЕАД намираща се в сграда…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"