заповед

14.03.2018

Приложение №1 към Решение 88 по протокол 48 на СОС от 22.02.18г.

12.03.2018

Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2018 г.

12.03.2018

Покана за участие в работна група

08.03.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на "Медицински център",

07.03.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за  "Изграждане на "Медицински център", в нов УПИ VIII-1103 (образуван от ПИ с идентификатор 68134.1501.1103 по КККР на район Искър с площ…
пълен текст ›

Обява за конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София

06.03.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Почистване на речното корито на река Искър ,в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при Летище София".

01.03.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Почистване на речното корито на река Искър ,в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Издаване на разрешително за водовземане от подземни води на нови водовземни съоръжения чрез тръбен кладенец “ТК Бала Консулт, Искър, София“

27.02.2018
На основание чл.62 а,  ал. 1 от Закона за водите район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:   „Издаване на разрешително за водовземане от подземни води на  нови водовземни съоръжения чрез тръбен кладенец “ТК Бала Консулт,…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"