Инвестиционно намерение от Роел - 98" ООД

10.07.2015

Инвестиционно намерение за: Складове с ателие за обработка на камък и офиси, с местоположение: ПИ с идентификатор 39791.1437.53 по кадастралната карта ,местност „Кривина -запад „, р-н „Искър”

26.06.2015

Инвестиционно намерение за:" ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – БКТП към обект „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, находяща се в УПИ- ІІ 913 и „ТЪРГОВСКИ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР“ находяща се в УПИ- ІІІ 958, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с в

23.06.2015

Заповед на основание чл.65 от ЗОС

22.06.2015

Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

10.06.2015

Инвестиционно намерение от "София Мед " АД за „Линия за непрекъснато вертикално леене и изтегляне на медни пръти

09.06.2015

Инвестиционно намерение от "Салвис Фарма " ООД за: "Изграждане на ново застрояване- Пристройка за офиси и склад с Кк до 10.00m

09.06.2015

Обява - Прием на Обществен Постредник в ц. Бусманци

08.06.2015
OБЩЕСТВЕН ПOСРЕДНИК на територията на Столична община София 1000, ул. “11 Август” № 4, ет. 3, тел. 02/9873449, 02/9871341, факс: 02/9862785 ombudsman@sofia.bg , www.sofiaombudsman.bg   Уважаеми жители на село  Бусманци,   На…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"