Заповед по чл.65 от ЗОС

12.08.2015

Инвестиционно намерение за "Преустройство на съществуваща базова станция № 1610"

07.08.2015

Инвестиционно намерение да изграждане на "Разсадник за декоративна растителност в с. Лозен, СО - район "Искър

05.08.2015

Заповед по чл.46 от ЗО

30.07.2015

чл.65 от ЗОС

28.07.2015

Инвестиционно намерение за: ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ОФИС СГРАДА СЪС СКЛАД” в УПИ XXV-1267, кв.9 , м. Дружба- 2 част, р-н Искър , гр. София

28.07.2015

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ (ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ) ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА СРОК ОТ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ.

28.07.2015

Отдаване под наем на свободен общински нежилищен имот (частна общинска собственост) , за срок от 5 (пет) години.

27.07.2015

Архив "Обявления и заповеди"