Уведомление за ИП от "ЛИДЛ България"

20.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост

20.06.2018

Уведомление за ИП от "Химтекс" ООД

19.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти

14.06.2018

Уведомление за инвестиционно предложение от "Тобо Прес" ЕООД

11.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ОБСЪЖДАНЕ ОТ СОФИЙСКА ВОДА

28.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности от състава на ВВС

25.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

23.05.2018

Архив "Обявления и заповеди"