Инвестиционно намерение

18.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:  „Автосервиз“, находящ се в УПИ ХІ-483, кв. 6, м. НПЗ…
пълен текст ›

Курсове 2019

18.01.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17.01.2019
    Уважаеми граждани, район „Искър“ Ви уведомява че , на територията на столицата измамници се представят за служители на столичен инспекторат и пишат глоби за неправилно паркиране. Мнимите инспектори поставят фалшиви фишове върху предните стъкла на автомобилите.…
пълен текст ›

Обявяване на ПУП - ПЗ жк Дружба 1 част, кв.12, УПИ І - 2643 "за жилищно строителство," одобрен с решение № 700 от 11.10.2018 г. на СОС, ДВ бр.106/21.12.2018 г.

17.01.2019

инвестиционно намерение

14.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:  „Промяна на предназначението на земеделски имот с площ 8909…
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост

14.01.2019

Aвария на магистрален тръбопровод

02.01.2019
Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален тръбопровод е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи на обект жк.Дружба-2 бл.262 зелена площ. За период от 09.00 ч. на 31.12.2018г. до завършване.    
пълен текст ›

Съобщение

21.12.2018

Архив "Обявления и заповеди"