Инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на автосервиз и изгребна яма в УПИ VI- 488, ПИ 07106.1430.488, кв.33, м.кв. Абдовица,район " Искър",община Столична".

26.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за     "Изграждане на автосервиз и изгребна яма в УПИ VI- 488, ПИ 07106.1430.488, кв.33, м.кв. Абдовица,район " Искър",община…
пълен текст ›

чл.65 от ЗОС

21.02.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20kV

15.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за    "Реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20kV "Стопанство"от възлова станция "Искър"в УПИ…
пълен текст ›

Набиране на кандидати желаещи да получат начална военна подготовка

15.02.2018

Инвестиционно предложение ИП за "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район "

09.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за  "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район " Искър",община…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на капацитета на производствена линия Б на площадката на " София Мед"АД"в поземлен имот

07.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на   "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia"

07.02.2018
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на  "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia" с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел"ЕАД" на сграда с…
пълен текст ›

Обява за конкурс за матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военноморските сили

07.02.2018

Архив "Обявления и заповеди"