Инвестиционно намерение

02.04.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Разширение на Спортен център – преустройство и реконструкция на площи на…
пълен текст ›

Националната гвардейска част-вакантни длъжности

01.04.2019

Конкурс - Главен специалист „Административно и информационно обслужване“

01.04.2019
Район „Искър“ - Столична община  търси да назначи служител на длъжност  Главен специалист „Административно и информационно обслужване“  в отдел „Административно и информационно обслужване“
пълен текст ›

Националната гвардейска част-вакантни длъжности

29.03.2019

Инвестиционно намерение

29.03.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на: „Производствена сграда (сглобяване на алуминиева дограма- врати и…
пълен текст ›

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ - ЗАПОВЕД и УВЕДОМЛЕНИЕ

28.03.2019

чл.46 от ЗОС

07.03.2019

Рещение № 94 от 14.02.2019 г

27.02.2019

Архив "Обявления и заповеди"