Уведомление за инвестиционно предложение от " Мобилтел"ЕАД

22.05.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Оптична кабелна линия НПЗ Искър -Абдовица - Бусманци - Казичене".           …
пълен текст ›

Уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ управление, НПЗ Искър, гр. София"

22.05.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС                                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ…
пълен текст ›

Уведомление за ИП " Жилищна сграда с ПГ в УПИ IX -1391 в ПИ с идентификатор 68134.1504.2427 кв. 505, м. Дружба разширение ( ул. Обиколна ). район "Искър", Столична община".

18.05.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Жилищна сграда с ПГ в УПИ IX -1391 в ПИ с…
пълен текст ›

Уведомление за ИП " Смесена сграда с офиси, обществено обслужване, жилища и ПГ в УПИ VII-1692 - " За обществено обслужване и ПГ" (ПИ с идентификатор 68134,1504,2425). м. Дружба разширение ( ул. Обиколна ). район "Искър", Столична община"

18.05.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Смесена сграда с офиси, обществено обслужване, жилища и ПГ в УПИ VII-1692 - " За обществено обслужване…
пълен текст ›

Обявление за обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“

14.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за…
пълен текст ›

Уведомление за ИП Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа

24.04.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС    СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен…
пълен текст ›

уведомление за ИП "Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение на данни"

11.04.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС  СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение…
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост

26.03.2018

Архив "Обявления и заповеди"