инвестиционно предложение ИП за "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част"

22.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за    "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част и изгребна яма за отпадни битови води.   "  …
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води"

22.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води- чрез съществуващ кладенец на обект Бензиностанция "ЕКО",обект 1085-…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение ИП за изграждане на инженерна инфраструктура "Външно ел. захранване с кабели

18.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за изграждане на инженерна инфраструктура  "Външно ел. захранване с кабели Ср.Н.-20kVи нов трафопост 400kVA/20/0,4kV.сградно водопроводно и…
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба

14.12.2017

Обява за конкурс за войнишки длъжности във формирования на Сухопътните войски

14.12.2017

Заповеди по чл. 46 от ЗОП

12.12.2017

инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на СВО и СКО"

12.12.2017
На основание чл.4, ал. 3 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на СВО и СКО на УПИ VI-270 кв. 6 и комуникационна връзка между  ж.к Дружба I и Дружба II район "Искър" гр. София"…
пълен текст ›

инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за "Базова станция SOF1923.A000"TAL"

11.12.2017
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС) СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за  "Базова станция …
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"