ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс /ПРРЗПЖК/ за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“, задно с план-схеми на инжен

04.05.2018
ЗАПОВЕД ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс /ПРРЗПЖК/ за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен…
пълен текст ›

Уведомление за ИП Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа

24.04.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС    СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен…
пълен текст ›

уведомление за ИП "Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение на данни"

11.04.2018
На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС  СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение…
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост

26.03.2018

Kонкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместно командване на силите

21.03.2018

чл.65 ЗОС

19.03.2018

чл.46 ЗОС

14.03.2018

заповед

14.03.2018

Архив "Обявления и заповеди"