Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“

13.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Район „Искър“ - Столична община ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ   Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“, както следва: 1. Квалифицирани работници за работа с моторни резачки и храсторези 2. Общи работници …
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

31.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради блок 1,2,3 и…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

31.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

30.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Базова станция с честотен обхват 900-2100MHz“ на „А1…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

29.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:  „Преустройство и промяна на предназначението на логистичен…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение

29.01.2019

Инвестиционно намерение

28.01.2019
На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  „Изменение на подробен устройствен план- изменение на План за регулация и…
пълен текст ›

Конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“

21.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ от 21.01.2019 г. За 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ Образци на документи: -Заявление за участие в конкурс …
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"