Инвестиционно предложение за: “Топлозахранване на абонатна станция на многофункционална сграда с офиси, търговска площ, апартаментен хотел, жилища и два етажа подземен паркинг в УПИ VIII-1385, кв. 55, м.ж.к. „Дружба-I част”, бул. „Цветан Лазаров“ №29, рай

30.06.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: “ Топлозахранване на абонатна станция на многофункционална сграда с офиси,…
пълен текст ›

Заповеди по чл. 65 от ЗОС

29.06.2017

Обява за провеждане конкурс за войнишки длъжности в София

29.06.2017

Инвестиционно предложение за: “ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ - ДЕЙТА ЦЕНТЪР, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ТРАФОПОСТ В УПИ VI-899, КВ. 4, М. НПЗ ИСКЪР – СЕВЕР, РАЙОН ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА”

26.06.2017
На основание чл.4 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: “ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ - ДЕЙТА ЦЕНТЪР, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ТРАФОПОСТ…
пълен текст ›

чл. 46 от ЗОС

26.06.2017

Инвестиционно предложение за: „Сграда за комплексно обслужване и ремонт на автомобили, ресторант, складове, паркинг, ПГ в ПИ с идентификатор 68134.1506.1035, м. „Комуникационна връзка между ж.к.“Дружба І ч.“ и ж.к.“Дружба ІІ ч.“, гр. София, Столична общ

22.06.2017

Заповеди по чл. 65 от ЗОС

21.06.2017

Конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и в чужбина

20.06.2017

Архив "Обявления и заповеди"