Обява за конкурс на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево от състава на ВВС

17.11.2017

Обява за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000 Граф Игнатиево от състава на ВВС

14.11.2017

Инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на мултифункционална сграда с жилища, офиси, магазини, подземни гаражи и трафопост“

10.11.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на мултифункционална сграда с жилища, офиси, магазини,…
пълен текст ›

Kонкурс за естетическо оформление на „зона тръби“ пред сградата на СОФИЯ МЕД

09.11.2017

Инвестиционно предложение за "Събиране и третиране на отпадъци"

06.11.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за: „Административна сграда “А.03“ с подземни гаражи и сграден трафопост и сграда „А.07“ за обществено обслужване, офиси и сграден трафопост“

27.10.2017
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Административна сграда “А.03“ с подземни гаражи и сграден трафопост…
пълен текст ›

Отмяна на заповед

26.10.2017

Инвестиционно предложение за изграждане на промишлена сграда

02.10.2017
1.На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на промишлена сграда с до 100 служители, в която да се подготвят…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"