Инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД

20.03.2015
Инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД
пълен текст ›

Чл.65 от ЗОС

20.03.2015

„СОФИЯ МЕД” АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Монтаж на Валцов стан „Сундвиг” за валцуване на листа и ленти от цветни метали и сплави.

17.03.2015

Чл.46 от ЗОС

13.03.2015
 Чл.46 от ЗОС
пълен текст ›

Инвестиционно намерение от "Макс Телеком" ООД за: "Базова станция №1190 "Бусманци".

09.02.2015
Инвестиционно намерение от "Макс Телеком" ООД за: "Базова станция №1190 "Бусманци".
пълен текст ›

Инвестиционно намерение от „Братя Христови АВ – 2008” ЕООД

16.01.2015
Инвестиционно намерение от „Братя Христови АВ – 2008” ЕООД 
пълен текст ›

Инфлуенция по птиците (птичи грип)

19.12.2014
Инфлуенция по птиците (птичи грип)
пълен текст ›

Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години

14.11.2014
Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"