Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост за осъществяване на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на СО-район „Искър”

2019-04-22

Прикачени документи

  • Обява (публикуван на 22.04.2019)