Конкурс за отдаване под наем за срок от 10(десет) години на част от недвижим имот - частна общинска собственост

2018-01-29

Прикачени документи