Конкурс: Столово хранене - 2014 г

2014-09-09
Конкурс: Столово хранене - 2014 г. за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район „Искър”, който ще се проведе на 07.08.2014 г. от 11,00 часа в сградата на район „Искър“, стая 301

Прикачени документи