Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на реални части от имоти - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти

2018-06-27

Прикачени документи