Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост

2018-09-25

Прикачени документи