Архив 2018


Обществени поръчки

ОП № 01258-2018-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - "Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка - двуетажна сграда за две групи - 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. "Дружба", р-н "Искър"

ОП № 01258-2018-0001 - „Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка – двуетажна сграда за две групи – 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. “Дружба 1“, р-н „Искър“, гр.…
пълен текст ›