Архив 2019


Обществени поръчки

01258-2019-0003 „Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“

01258-2019-0003 "Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински  училища и детски заведения на територията на Столична община” - район „Искър“     ВРЪЗКА С…
пълен текст ›

01258-2019-0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на седем градински и две

01258-2019- 0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в   ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане…
пълен текст ›

ОП 01258-2019-0001 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

  ОП 01258-2019-0001  РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ № 3 6 В УПИ II, КВ. 13 , Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,…
пълен текст ›